Thời gian giao hàng:

– Đối với các đơn hàng có sẵn, giao hàng sau 30′ đặt hàng.

– Đối với các đơn hàng sản xuất theo yêu cầu, tùy vào yêu cầu cụ thể tùng loại sản phẩm sau sản xuất, thời gian giao hàng từ 1-7 ngày tính từ khi nhận được yêu cầu và khoản tạm ứng (khoản tạm ứng bằng 50% giá trị đơn hàng).

– Thời gian giao hàng được tính từ khi xác nhận đơn hàng và giao hàng trong giờ hành chính.